• Beste leden,

  Vanwege de als maar stijgende coronabesmettingen, wordt er dit jaar geen fysieke algemene ledenvergadering (ALV) op ons sportpark georganiseerd.

  Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht jou en je naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.

  Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in het najaar in onze kantine houden, nu anders gaan organiseren.

  Op grond van de tijdelijke wet digitale ALV hebben we besloten om de ALV volledig digitaal te laten plaatsvinden. Wij nodigen jou daarom van harte uit om deel te nemen aan deze online vergadering. Ouders van onze jeugdleden zijn ook uitgenodigd.

  Voor deze vergadering dien je je vooraf per e-mail aan te melden. Je ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een link om aan de digitale ALV 2020 deel te nemen. De agenda en bijzonderheden worden z.s.m. op een later tijdstip bekend gemaakt. Eén van de agendapunten is de berichtgeving omtrent het complex van TGG, dit wordt dan ook verder toegelicht.

   

  Wanneer: vrijdag 27 november 2020

  Tijd: 19.00 uur

  Via: je kan je via onderstaand e-mailadres aanmelden, je ontvangt een link om tijdens de avond in te loggen en de vergadering digitaal bij te wonen.

  Tot slot: de ALV is dé plek waar je als lid invloed uit kunt oefenen op de koers die we als vereniging varen. Met jouw stemrecht als lid kan je mee bepalen welke besluiten de ALV wel en niet neemt. Maak gebruik van dat recht.

   

  Aanmelden en/of vragen

  Je kan je tot uiterlijk zondag 15 november voor de ALV aanmelden via info@vvtgg.nl. Dit i.v.m. de mogelijkheid om eventuele vragen naar aanleiding van de gedeelde agenda en stukken in te sturen. Ook voor vragen kan je hier terecht of bij een van de bestuursleden.

   

  Namens het bestuur TGG