Adreswijziging of opzeggen lidmaatschap

Adreswijziging of opzeggen lidmaatschap
Het komt steeds meer voor wanneer leden stoppen met voetballen of verhuizen dat ze dit niet schriftelijk doorgeven aan hun vereniging. Om onze leden optimaal op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen bij onze vereniging, is het van groot belang dat wij beschikken over uw meest recente gegevens. Veel leden geven mutaties (opzeggingen en wijzigingen) door aan de leider of trainer van het desbetreffende elftal. Deze heeft het echter vaak druk met het regelen en trainen, van zijn / haar elftal, waardoor mutaties niet worden doorgegeven aan onze ledenadministratie.

Gaat u verhuizen of zijn er andere aankomende wijzigingen in uw situatie die relevant zijn voor uw lidmaatschap bij TGG, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier uitprinten, invullen en inleveren bij het secretariaat. U kunt het ingevulde formulier ook inscannen en mailen naar lidmaatschap@vvtgg.nl, of toezenden naar:

Ledenadministratie vv TGG
Maassingel 82
5215 GH ‘s-Hertogenbosch.

Opzeggen lidmaatschap
Het kan voorkomen dat u uw lidmaatschap op onze vereniging wil opzeggen, hetgeen wij dan uiteraard betreuren. Indien u besluit uw lidmaatschap op te zeggen, dan hopen wij u uiteraard wellicht in de toekomst alsnog weer als lid van onze vereniging te mogen begroeten.

Het opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden door sturen van een email naar naar lidmaatschap@vvtgg.nl, of het toesturen van een opzegbrief naar onderstaand aangegeven adres.

In uw opzegbrief of uw email dienen in ieder geval de volgende zaken vermeld te zijn: volledige voornaam en achternaam, adres, geboortedatum en de reden voor opzegging van het lidmaatschap.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 15 juni van ieder jaar. Bij te late opzegging zal uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd worden.

Ledenadministratie vv TGG:
Maassingel 82,
5215 GH ‘s-Hertogenbosch