• Gedragsregels

  Gedragsregels voor Spelers, Ouders en verzorgers.

  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier.
  • Moedig uw kind altijd positief aan om volgens de regels te spelen.
  • Leer uw kind dat sportief spel net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
  • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
  • Realiseer de waarde en het belang van vrijwillige trainers, begeleiders en scheidsrechters. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Spreek uw kind na de wedstrijd persoonlijk aan op negatief gedrag en verwijs eventueel naar gemaakte afspraken. Accepteer dat iemand dat ook bij u doet.
  • Geef zelf het goede voorbeeld.
  • Laat sporters en scheidsrechters genieten van hun sport. Toon respect voor ze. Door ze uit te schelden bent u er de oorzaak van dat hun plezier en beleving drastisch vermindert.
  • Ga niet in discussie met de scheidsrechter en coaches tijdens de wedstrijd, ook niet als een scheidsrechter een beslissing neemt op appél van de tegenstander. Trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
  • Draag ertoe bij dat ook andere ouders/ supporters bovenstaande regels respecteren.
 • Afspraken

  Afspraken voor Spelers, Ouders en verzorgers.

  Algemeen:

  • Iedere speler houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met de leider en trainer.
  • Problemen worden eerst met de trainer of leider besproken, daarna zal de jeugd coördinator er bij betrokken worden. Is er dan nog geen oplossing zal het besproken worden met het jeugdbestuur.
  • Pesten mag absoluut niet voorkomen bij onze vereniging. Mocht dit toch gebeuren zullen er harde maatregelen genomen worden.
  • Fietsen worden in de fietsenstallingen geplaatst.
  • Draag zorg voor de accommodatie ( ook bij uitwedstrijden). Vandalisme is natuurlijk uit den boze. Komt dit toch voor dan zal niet geschroomd worden om harde maatregelen te treffen.
  • Denk er aan dat voetbal een teamsport is, door af te zeggen dupeer je je teamgenoten.
  • Doe sieraden en alles wat gevaar voor anderen en jezelf op kan leveren af. Laat waardevolle spullen thuis.

  Trainingen:

  • Als je niet kan trainen bel je tijdig af bij je trainer. ( dus geen berichtjes of mailtjes)
  • Je kleed je om in de toegewezen kleedkamer en gedraag je in de kleedkamer. Blijf niet langer in de kleedkamer dan nodig is.
  • Na de training ruimen we met elkaar de trainingsmaterialen op.
  • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training wordt aangeraden.

  Wedstrijden:

  • Als je niet mee kan voetballen op wedstrijddagen geef je dit tijdig door aan je trainer. Dit graag uiterlijk donderdag, dan kan de trainer nog voor vervanging zorgen.
  • Bij uitwedstrijden zijn we voor het vervoer afhankelijk van de ouders. De leider coördineert dit.
  • Wedstrijden worden gespeeld in tenues van de club. Iedere ouder/speler is zelf verantwoordelijk voor een complete set.
  • Tijdens de wedstrijden zijn scheenbeschermers verplicht.
  • Iedere speler gedraagt zich sportief tegenover medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, begeleiding en publiek.
  • Afgelastingen worden via de site bekend gemaakt. De trainers kunnen dit ook aan de spelers/ouders doorgeven.
  • Als er bij afgelasting een andere activiteit gedaan wordt is deelname verplicht.