• Vereniging

  Over VV TGG

  TGG is al jaren een stabiele en gezonde vereniging, met momenteel zo’n 250 actieve en 100 steunende leden & vrijwilligers. Gezelligheid, sportiviteit en respect voor elkaar zijn kernwaarden die wij willen uitdragen binnen onze vereniging. Als je lid wordt van TGG merk je al snel dat je gastvrij in ons midden opgenomen wordt, hetgeen ook past bij de wat kleinere, gezellige vereniging die we willen zijn. Bij ons bent u niet een van de 1.200 leden, voetbalt uw kind niet in de JO-13-7 maar weet men wie u bent : u heeft een naam, bent geen nummer, u bent lid van TGG!

  Voor elkaar, met elkaar
  Een rijk verenigingsleven is uiteraard alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers die we als vereniging hebben. Uiteraard heeft ook TGG door individualisering van de maatschappij te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. Wees dus zuinig op onze vrijwilligers en behandel ze met respect.

  Het verleden, heden en de toekomst
  Een wijs man zei eens zonder verleden, geen heden, zonder heden geen toekomst.
  TGG heeft een rijke historie met vele mooie en minder mooie momenten. Ook in het heden zijn wij niet perfect, maar we werken er wel met zijn allen hard aan om iedere dag weer de vereniging een stapje voorwaarts te brengen. Elke dag brengt weer nieuwe kansen en mogelijkheden, zo ook voor onze verening.

  Om op al deze kansen en mogelijkheden te kunnen inspelen, is het van belang om als vereniging voor ogen te hebben waar je heen wil. Hoe zie je de toekomst voor je, welke doelen wil je bereiken, hoe wil je deze bereiken en langs welke weg. Het is dus niet anders als in uw dagelijks leven, iedere dag weer moeten er afwegingen gemaakt worden. Om deze afwegingen zo goed mogelijk te kunnen maken zowel privé als zakelijk, is een toekomst plan nodig. Inzicht geeft uitzicht en zonder uitzicht geen toekomst. Toekomst is iets wat we zeker hebben, met elkaar, voor elkaar op korte en lange termijn.

  TGG ziet zich ook in de toekomst als een wat kleinere vereniging, waar persoonlijk contact met leden, gezelligheid en voetbalplezier het grootste gemeengoed zijn. In onze toekomst visie hebben we ons nieuwbouw project afgerond, hebben we rond de 500 actieve leden, een tweede veld met verlichting, een florerende jeugdafdeling en gezellige seniorenafdeling.

  Om dit alles te kunnen realiseren zijn er acties op de korte en langere termijn nodig. De acties moeten er op gericht zijn het niveau van onze jeugdafdeling weer op een hoger plan te brengen , meer evenementen te organiseren, het complex verder te verbeteren, met ons 1e elftal een stabiele 3e klasser worden en als laatste maar niet onbelangrijkste: ieder lid van TGG zich te laten thuis voelen bij onze verening.

  Wilt u meer weten over onze toekomstplannen en welke rol u daar eventueel als sponsor, vrijwilliger of ouder in zou kunnen spelen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.Wij hopen er samen met u vanuit het heden aan een mooie toekomst te werken.