• Wellicht is het al ter ore gekomen maar in de voorjaarsnota staan diverse voorstellen om de miljoenen bezuinigingen die de gemeente ‘s-Hertogenbosch moet doorvoeren te bewerkstelligen.

  Één van die voorstellen is om twee voetbalverenigingen op één complex te laten sporten, dit levert volgens het college een structurele bezuiniging op van € 60.000 per jaar.

  Het gaat hier om de verenigingen vv T.G.G en OSC’45 waarbij het college aanstuurt op een verhuizing van T.G.G. naar Orthen.

  Uiteraard vindt het bestuur van T.G.G. hier iets van en heeft tijdens de raadsbijeenkomst op maandag 15 juni 2020 haar verhaal gedaan, welke is terug te zien op de website van Gemeente
  ‘s-Hertogenbosch.

  Wij willen graag onze leden, en eenieder die onze vereniging een warm hart toedraagt, hier alvast van op de hoogte brengen voordat er allerlei onwaarheden de wereld in worden geholpen.

  Donderdag 17 juni 2020 zal het Brabants dagblad een artikel plaatsen waarin o.a. onze voorzitter aan het woord is.

  Mocht u meer willen weten richt u dan tot de juiste personen en/of stuur een e-mail naar info@vvtgg.nl.

  Laat het duidelijk zijn dat er nog geen enkele beslissing/ besluit is genomen en dat wij als bestuur ons ook verder laten informeren door de gemeente.


  Met sportieve groet,


  Het bestuur van vv T.G.G.